Defunció del Sr. Joan Rovira i Jornet

El dia 9 d’agost de 2022, en Joan Rovira i Jornet, qui fou president de l’Orfeó, ens ha deixat als 96 anys, després d’una vida plena dedicada al món cultural d’aquest país. Durant la seva presidència va sorgir la iniciativa del nou edifici de l’Orfeó de Sants, però les circumstàncies econòmiques del moment van fer inviable la seva finalització.
En Joan Rovira, a part de ser un gran culer -n’era el soci número 37-, també va dedicar part de la seva vida a l’Esbart de Sant Cugat i a la UEC (Unió Excursionista de Catalunya) entre d’altres entitats.
Descansi en Pau