El Pessebre, de Pau Casals: projecte per a l’any vinent

El 22 d’octubre de l’any vinent (2023) farà 50 anys de la mort de Pau Casals. Per a aquesta commemoració s’estan preparant diversos projectes de concerts amb interpretacions de l’Oratori El Pessebre, i des de la FCEC s’ha pensat en fer un concert reunint a tots els que van (vam) fer 
la versió virtual durant la pandèmia.

Gràcies a la col·laboració de la Comunitat de Montserrat es pot anunciar aquest concert en la versió d’acompanyament d’orgue, a la Basílica del Monestir de Montserrat, el dissabte 21 d’octubre de 2023.

També des de la FCEC s’està col·laborant amb l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat per fer més concerts de l’Oratori intentant portar-lo a poblacions on no s’ha interpretat mai (a més de a Sant Cugat).

L’any 2010, quan feia 50 anys de l’estrena a Acapulco es van fer 4 concerts (El Vendrell, Lleida, Terrassa i Sagrada Família de Barcelona), en els que hi va participar l’Orfeó.

Ara, l’Orfeó de Sants també s’ha afegit a aquest engrescador projecte !!!!

Us anirem informant.