SENYERA DE L’ORFEÓ DE SANTS

5/8/2011. Extracte de l‘article “Catalan Modernism and Vexillogy” de Sebastià Herreros i Agüí

L’Orfeó de Sants (or Sans com era escrit) va ser fundat el 1901. 

Gràcies a la col·laboració de la institució, que actualment es troben en un lloc temporal, mentre es completa la construcció del nou edifici, podem admirar i fotografiar la bandera. Aquesta, que és una còpia exacta de l’original de 1901, és de seda brodada amb les mesures de 180×76 cm. El disseny principal és el pintor Joan Llimona (1860-1925).

Quan buscàvem l’ornament de la senyera, vem trobar el banderí del Grup Excursionista de l’Orfeó de Sants des de 1921. Té una alçada de 50 cm i una longitud de 44 cm. La revista D’ací i d’allà es va fer ressò de la benedicció de la bandera a la capella de Brugès.

 

1953-Homenatge al meste Mateu, a Reus
Share on facebook
Share on twitter
Share on email